آدرس، تلفن و مشخصات شعب بانک صادرات مشهد را می‌توانید دراین صفحه مشاهده فرمایید.

کد شعبه

نام شعبه بانک صادرات

شهر

نشانی

تلفن

۱۵

مشهد

مشهد

خ امام خمینی طبقه همکف ساختمان اداره مرکزی

۰۵۱۳۷۶۶۵۵۵۲

۳۵

سبزوار

سبزوار

خ بیهقی مقابل مسجد پامنار

۰۵۱۴۴۲۳۴۲۰۰

۳۶

نیشابور

نیشابور

نیشابور خ امام خمینی مقابل مسجد جامع

۰۵۱۴۲۲۴۶۱۸۰

۶۷

تربت حیدریه

 

تربت حیدریه فلکه باغ سلطانی

۰۵۱۵۲۲۷۱۰۱۳

۹۲

قوچان

قوچان

قوچان میدان امام

۰۵۱۴۷۲۲۴۹۲۳

۱۰۰

مدرس

مشهد

خ شهید مدرس مقابل بنیاد شهید

۰۵۱۳۲۲۵۵۸۰۹

۱۱۲

کاشمر

کاشمر

چهارراه امام کاشمر

۰۵۱۵۵۲۲۳۸۹۳

۱۴۳

گناباد

گناباد

گناباد میدان امام ابتدای خ ناصر خسرو

۰۵۱۵۷۲۲۳۲۱۲

۱۴۴

درگز

درگز

درگز خ امام خمینی

۰۵۱۴۶۲۲۵۰۴۴

۲۲۲

میدان شهدا

مشهد

میدان شهدا

۰۵۱۳۲۲۲۰۹۲۹

۲۳۱

فریمان

فریمان

فریمان میدان امام

۰۵۱۳۴۶۲۲۱۶۰

۲۳۲

رضوی

مشهد

خ نواب صفوی جنب کوچه حاج ابراهیم

۰۵۱۳۳۶۸۱۶۰۰

۲۴۴

بجستان

 

بجستان خ امام چهارراه وحدت

۰۵۱۵۶۵۲۲۳۳۰۰

۲۴۵

تایباد

تایباد

خ شهید رجایی

۰۵۱۵۴۵۲۲۲۶۳

۲۴۹

تربت جام (مرکزی)

 

تربت جام فلکه امام خمینی

۰۵۱۵۲۵۲۳۲۳۲

۲۵۰

طرقبه

مشهد

طرقبه بعد از میدان صاحب الزمان مقابل مخابرات

۰۵۱۳۷۲۲۶۱۱۲

۲۵۸

بردسکن

کاشمر

شهرستان بردسکن کاشمر

۰۵۱۵۵۴۲۳۱۰۱

۲۷۵

سنائی

مشهد

مشهد میدان بسیج به طرف چهارراه لشکر نبش بهار ۱

۰۵۱۳۸۵۴۰۴۷۹

۲۸۴

کاخک

گناباد

کاخک خیابان انقلاب

۰۵۱۳۷۳۷۲۳۶۶

۲۹۰

طبرسی

مشهد

نبش میدان طبرسی

۰۵۱۳۲۲۲۹۲۰۳

۳۱۱

چهارراه دانش

مشهد

خ امام رضا (ع) نبش چهارراه دانش

۰۵۱۳۸۵۱۷۰۸۰

۳۶۵

سرخس

سرخس

خ امام خمینی

۰۵۱۳۴۵۲۸۲۲۱

۳۷۸

بیدخت

گناباد

بیدخت میدان طالقانی

۰۵۱۵۷۳۳۲۲۳۶

۵۰۳

میدلن توحید

مشهد

خ توحید مقابل کوچه زردی

۰۵۱۳۷۲۴۸۶۰۹

۶۳۲

خرو

نیشابور

روستای خرو ۳۰ کیلومتری نیشابور

۰۵۱۴۳۲۶۳۲۴۴

۶۶۱

چهارراه مطهری

مشهد

نبش چهارراه مطهری

۰۵۱۳۷۲۵۵۵۳۱

۶۶۲

میدان سعدی

مشهد

فلکه سعدی

۰۵۱۳۲۲۲۵۵۳۹

۶۶۳

میدان شریعتی

مشهد

میدان شریعتی انتهای خ احمد آباد (دانشگاه)

۰۵۱۳۸۴۲۷۰۴۷

۶۹۳

چهارراه خوجه ربیع

مشهد

چهارراه خواجه ربیع

۰۵۱۳۷۲۴۸۰۱۹

۷۰۳

عطاء ملک

سبزوار

خ بیهق فلکه دروازه عراق

۰۵۱۴۴۲۶۲۴۶۶

۷۰۵

فیض آباد

 

فیض آباد خ امام خمینی

۰۵۱۵۶۷۲۳۰۴۰

۷۳۱

باب الجواد(ع)

مشهد

خ خسروی نو جنب بازار سرشور(بزرگ) فرش

۰۵۱۳۲۲۲۰۲۷۱

۸۴۱

میدان پانزده خرداد

مشهد

خ امام رضا میدان ۱۵ خرداد

۰۵۱۳۸۵۲۸۷۱۱

۸۴۲

طالقانی چناران

چناران

چناران خ طالقانی نبش طالقانی ۶

۰۵۱۴۶۱۲۲۴۹۹

۸۶۴

شاندیز

مشهد

شاندیز

۰۵۱۳۴۲۸۴۸۲۲

۸۸۷

چگنه

قوچان

نیشابور بخش سرول یت نیشابور چگنه

۰۵۱۴۲۰۷۳۳۹۹

۸۹۱

خواف

خواف

خواف ابتدای خ شهید مدرس

۰۵۱۵۴۲۲۴۰۱۹

۹۵۱

ولیعصر (عج)

نیشابور

خ فردوسی شمالی

۰۵۱۴۲۲۲۷۰۱۰

۱۰۱۴

میدان عدالت

مشهد

خ نواب صفوی میدان عدالت

۰۵۱۳۳۶۵۰۰۰۲

۱۰۱۵

چهارراه شهداء

مشهد

چهارراه شهداء

۰۵۱۳۲۲۱۱۶۶۹

۱۰۲۱

خلیل آباد

خلیل آباد

خلیل آباد کاشمر خ مرکزی

۰۵۱۵۷۷۵۳۲۱۳

۱۰۲۴

عطار

نیشابور

خ فردوسی جنوبی نیشابور

۰۵۱۴۲۲۴۰۹۵۰

۱۱۷۸

چهار راه لشکر

مشهد

خ انقلاب اسلامی (بهار) چهارراه لشکر

۰۵۱۳۸۵۹۹۵۴۶

۱۱۷۹

میدان تختی

مشهد

میدان تختی

۰۵۱۳۷۲۹۸۵۱۳

۱۱۸۴

دکتر شریعتی

قوچان

قوچان خ امام خمینی روبروی باغ ملی

۰۵۱۴۷۲۲۳۰۲۲

۱۱۸۹۶

صدر

تربت حیدریه

خ فرمانداری چهارراه امام خمینی

۰۵۱۵۲۲۲۴۰۳۲

۱۲۰۳

صالح آباد

صالح آباد

۸۵ کیلومتری تربت جام

۰۵۱۵۲۷۵۳۲۸۲

۱۲۰۴

فردوسی

تربت حیدریه

تربت حیدریه خ صاحب الزمان جنوبی

۰۵۱۵۲۲۴۷۵۰۶

۱۲۰۵

باخزر

 

شهرک باخزر تایباد خ امام خمینی

۰۵۱۵۴۸۲۳۲۶۸

۱۲۰۷

دوات آباد

 

روستای دولت آباد

۰۵۱۵۳۷۲۵۳۸۳

۱۲۵۵

رشت خوار

 

روستای رشتخوار

۰۵۱۵۶۲۲۴۲۲۶

۱۲۶۸

چهارراه خیام

مشهد

چهارراه خیام بلوار سجاد

۰۵۱۳۷۶۱۹۴۱۱

۱۲۶۹

گنبد سبز

مشهد

خ آخوند خراسانی ( خ خاکی) فلکه گنبد سبز

۰۵۱۳۲۲۳۸۳۳۱

۱۲۷۱

مهدیه

تربت جام

تربت جام خ الهدی روبروی جهد سازندگی

۰۵۱۵۲۵۴۳۵۹۹

۱۲۷۵

مزینان

سبزوار

روستای مزینان

۰۵۱۴۵۹۳۳۰۶۶

۱۲۸۸

شهید هاشمی نژاد

مشهد

چهارراه شهید هاشمی نژاد

۰۵۱۳۲۲۲۰۵۸۲

۱۲۹۳

سی و هشت متری آزاد شهر

مشهد

سی و هشت متری آزاد شهر بلوار معلم نبش مدرس شمالی

۰۵۱۳۶۰۳۹۰۰۶

۱۳۳۳

پنج راه ابومسلم

مشهد

خ پاستور نبش پاستور ۱۱

۰۵۱۳۸۴۳۲۴۳۶

۱۲۵۹

صدخرو

سبزوار

۵۵ کیلومتری سبزوار روستای صدخرو

۰۵۱۴۵۹۲۳۳۸۰

۱۳۶۲

میدان شهداء

تربت حیدریه

تربت حیدریه میدان شهداء

۰۵۱۵۲۲۳۴۰۲۹

۱۳۹۸

خیام

نیشابور

فلکه خیام نیشابور

۰۵۱۴۲۲۴۶۹۹۰

۱۴۲۶

میدان صاحب الزمان

مشهد

میدان صاحب الزمان

۰۵۱۳۷۲۷۳۹۱۴

۱۵۴۵

یوسف آباد

تایباد

تایباد خ امام خمینی

۰۵۱۵۴۵۲۶۷۷۷

۱۵۸۳

سمرقند

مشهد

خ خواجه ربیع ۳۹

۰۵۱۳۷۳۲۰۵۰۵

۱۶۰۹

ارگ

نیشابور

نیشابور خ امام خمینی چهاراه ارگ

۰۵۱۴۲۲۲۳۰۴۶

۱۶۲۳

حکم آباد

سبزوار

روستای حکم آباد بخش جوین

۰۵۱۴۵۲۴۳۷۴۶

۱۶۲۵

نقاب

سبزوار

روستای نقاب

۰۵۱۴۵۲۲۲۳۶۳

۱۶۲۹

چهارراه گلستان

مشهد

خ دانشگاه چهارراه گلستان

۰۵۱۳۸۵۹۶۴۰۴

۱۶۳۱

چهاردهم ضد

مشهد

خ امام رضا (ع) نبش خ چهاردهم نبش امام رضا ۶۰

۰۵۱۳۸۵۳۷۰۱۴

۱۶۷۲

دکتر بهشتی

مشهد

خ دکتر بهشتی نبش بهشتی ۲۲

۰۵۱۳۸۴۰۰۰۳۰

۱۶۹۱

اول طلاب

مشهد

بلوار طبرسی بین چهارراه سیلو و مجلسی دست راست

۰۵۱۳۲۷۲۰۰۰۸

۱۷۰۶

جغتای

سبزوار

جغتای ۴۰ کیلومتری نقاب (۱۲۰ کیلومتری سبزوار)

۰۵۱۴۵۶۲۲۰۹۵

۱۷۰۸

دکتر شریعتی

سبزوار

فلکه پست و تلگراف

۰۵۱۴۴۲۴۰۳۳۶

۱۷۲۳

باغشن

نیشابور

۳۶ کیلومتری جاده نیشابور به مشهد

۰۵۱۴۳۳۲۳۲۸۲

۱۷۳۶

میدان اسرار

سبزوار

میدان اسرار

۰۵۱۴۴۴۴۱۴۸۵

۱۷۴۲

مطهری شمالی

مشهد

خ مطهری شمالی نبش مطهری ۱۴

۰۵۱۳۷۲۴۰۳۷۴

۱۷۴۸

کدکن

 

روستای کدکن ۷۰ کیلومتری تربت حیدریه

۰۵۱۵۳۲۳۳۲۷۷

۱۷۴۹

فتح آباد

 

روسای فتح آباد

۰۵۱۵۶۲۵۳۷۵۸

۱۷۵۳

گمرک

 

تربت حیدریه بازار گمرک

۰۵۱۵۲۲۷۰۳۲۹

۱۷۵۴

روحبخش

 

تربت حیدریه خ روحبخش

۰۵۱۵۲۲۴۹۱۳۹

۱۷۵۶

کوه سرخ

کاشمر

روستای کوه سرخ ۴۰ کیلومتری کاشمر

۰۵۱۵۵۸۲۳۳۸۰

۱۷۵۷

دوغ آباد

 

روستای دوغ آباد(۶۶ کیلومتری تربت حیدریه)

۰۵۱۵۶۷۶۳۴۳۵

۱۷۶۴

حاج ملا هادی سبزواری

سبزوار

خ اسرار میدان فلسطین

۰۵۱۴۴۴۴۰۵۳۹

۱۸۲۲

بلوار عبدالمطلب

مشهد

بلوار عبدالمطلب نرسیده به چهارراه نانوائی

۰۵۱۳۷۳۱۴۴۶۹

۱۸۲۸

سناباد

مشهد

خ سناباد بین افرین و شهریار

۰۵۱۳۸۴۲۲۳۲۲

۱۸۶۲

امام رضا (ع)

مشهد

خ امام رضا (ع) بین امام رضا ۶و۸ پاساژ صدف

۰۵۱۳۸۵۳۰۸۶۹

۱۸۶۳

کوی شرقی

گناباد

گناباد کوی شرقی خ بهار

۰۵۱۵۷۲۲۳۷۱۲

۱۸۶۸

شهید شوریده

گناباد

خ شهید شوریده

۰۵۱۳۷۲۲۰۰۲۱

۱۸۷۲

صنعتی

مشهد

خ پاسداران (جم)

۰۵۱۳۸۵۱۲۶۶۰

۱۸۷۳

انتهای طبرسی

مشهد

بلوار طبرسی نبش ۲۰ متری فتاح

۰۵۱۳۲۷۶۴۴۵۱

۱۸۷۸

بیمرغ

گناباد

بیمرغ ۳۵ کیلومتری گناباد

۰۵۱۵۷۴۲۳۳۳۱

۱۸۸۳

شهرک شهید رجائی

مشهد

شهرک شهید رجائی بلوار حر نبش حر ۱۳

۰۵۱۳۳۷۲۲۷۱۲

۱۸۸۷

شهید چمران

سبزوار

خ چهل متری اول نبش ابن یمین

۰۵۱۴۴۲۳۸۲۶۰

۱۸۸۹

بلوار وکیل آباد

مشهد

بلوار وکیل آباد بین سه راه هنرستان و آب و برق

۰۵۱۳۸۶۹۳۰۷۰

۱۸۹۲

چهارراه شهید کلاهدوز

مشهد

خ آبکوه چهارراه شهید کلاهدوز

۰۵۱۳۷۲۷۸۸۷۴

۱۸۹۸

شهید صیاد شیرازی

درگز

درگز فلکه قدس

۰۵۱۴۶۲۲۵۷۱۳

۱۹۱۳

کوی امیرالمومنین

مشهد

بلوار طوس کوی امیر ۲۰کیلومتری یزدان دوس

۰۵۱۳۷۶۸۸۹۱۱

۱۹۷۸

دکتر بهشتی

قوچان

قوچان خ دکتر بهشتی

۰۵۱۴۷۲۴۸۰۱۰

۲۰۳۰

سه راه محسن کاشانی

مشهد

اول عامل سه راه شهید محسن کاشانی

۰۵۱۳۷۲۵۱۳۷۸

۲۰۵۵

چهارراه ابوطالب

مشهد

خ نادری ابتدای بلوار ابوطالب

۰۵۱۳۷۲۷۸۰۳۰

۲۰۶۶

فدائیان اسلام

مشهد

خ نخریسی خ فدائیان اسلام نبش فدائیان ۹

۰۵۱۳۸۵۹۹۴۵۸

۲۰۸۲

دریادل

مشهد

خ آیت اله کاشانی بین بیهقی و هاتف

۰۵۱۴۴۲۹۹۰۳۰

۲۰۹۰

میدان سی هزار متری

سبزوار

سبزوار فلکه سی هزار متری

۰۵۱۴۴۲۹۹۰۳۰

۲۱۱۵

عنصری

مشهد

خ امام رضا (ع) خ عنصری نبش عنصری ۹

۰۵۱۳۳۴۳۵۴۴۱

۲۱۳۶

گلمکان

مشهد

روستای گلمکان محله پائین

۰۵۱۳۸۳۵۵۴۰۷

۲۱۵۳

عبدل آباد محولات

 

روستای عبدل آباد

۰۵۱۵۶۷۷۳۴۰۱

۲۱۵۴

قائم کاشمر

کاشمر

کاشمر خ قائم مقابل مهدیه

۰۵۱۵۵۲۲۷۱۰۲

۲۱۵۵

شهید مدرس

کاشمر

خ مدرس کاشمر

۰۵۱۵۵۲۴۲۲۴۸

۲۱۶۳

حافظ

نیشابور

میدان بی بی شطیطه نیشابور

۰۵۱۴۳۳۵۲۱۱۶

۲۱۶۴

امیرکبیر

سبزوار

سبزوار فلکه آل احمد

۰۵۱۴۴۶۴۳۸۲۸

۲۲۱۳

سی متری اول احمد آباد

مشهد

خ سی متری اول احمد آباد (رضا) نبش چهارراه بعثت

۰۵۱۳۸۴۰۹۹۱۸

۲۳۳۵

چهاراه هشت شهریور

مشهد

مشهد چهارراه هشت شهریور (چهارراه خسروس سابق)

۰۵۱۳۲۲۲۱۳۳۸

۲۴۲۹

چهارراه جلالیه

مشهد

مشهد جاده سرخس چهارراه جلالیه

۰۵۱۳۳۶۴۰۲۷۹

۲۴۴۲

انتهای دکترا

مشهد

خ دکترا پنجراه سناباد

۰۵۱۳۸۴۳۰۳۷۲

۲۴۸۵

دهم مهتاب

مشهد

خ خرمشهر نبش خرمشهر ۱۳

۰۵۱۳۸۵۳۶۹۵۹

۲۴۹۶

امام خمینی شمالی

مشهد

خ امام خمینی ایستگاه سراب

۰۵۱۳۲۲۳۲۶۳۸

۲۴۹۹

الندشت

مشهد

خ کوهسنگی نرسیده به میدان الندشت

۰۵۱۳۸۴۰۵۹۳۶

۲۵۵۳

کوهسنگی

مشهد

میدان کوهسنگی

۰۵۱۳۸۴۵۰۴۷۵

۲۵۲۴

بلوار ۲۲ بهمن

مشهد

بلوار ۲۲ بهمن چهارراه محمدآباد

۰۵۱۳۳۶۴۹۵۵۲

۲۵۷۳

چناران

چناران

خ امام خمینی نبش امام خمینی ۳۳

۰۵۱۴۶۱۲۵۴۰۰

۲۶۶۸

فلکه طالقانی

مشهد

خ احمدآباد میدان احمد آباد

۰۵۱۳۸۴۲۴۶۴۸

۲۶۹۳

شهید قرنی

مشهد

خ شهید قرنی چهارراه استخر شهرداری

۰۵۱۳۷۲۹۰۳۷۸

۲۷۲۱

امام زمان(عج)

قوچان

قوچان خ امام زمان نبش خ صدرآباد

۰۵۱۴۷۲۲۵۸۰۸

۲۷۴۶

۱۷ شهریور

مشهد

خ ۱۷ شهریور اول کوچه چهنو

۰۵۱۳۳۶۵۱۴۷۰

۲۸۰۰

بلوار معلم

مشهد

بلوار معلم چهارراه معلم نبش سید رضی

۰۵۱۳۶۰۸۱۷۶۰

۲۸۰۳

فلکه جوادالائمه(ع)

مشهد

سیمتری طلاب خ دریا فلکه جوادالائمه

۰۵۱۳۲۷۰۰۲۷۴

۲۸۰۵

قلندرآباد

فریمان

قلندرآباد خ امام خمینی

۰۵۱۳۴۶۰۳۲۶۰

۲۸۰۶

سی متری طلاب

مشهد

کوی طلاب نبش مفتح ۵

۰۵۱۳۲۷۰۶۰۶۶

۲۸۰۸

محتشمی

مشهد

خ احمدآباد بین محتشمی و عدالت

۰۵۱۳۸۴۴۸۷۲۹

۲۸۱۰

خ راهنمائی

مشهد

خ راهنمائی بین راهنمائی ۸و ۱۰

۰۵۱۳۸۴۰۸۹۰۰

۲۸۱۳

فردوسی

مشهد

میدان فردوسی نیشابور

۰۵۱۴۲۲۲۸۰۴۶

۲۸۱۸

چمن آباد

رشتخوار

روستای چمن آباد

۰۵۱۵۴۲۸۳۳۳۱

۲۸۱۹

امیرکبیر

مشهد

خ امیرکبیر نبش چهارراه اول

۰۵۱۳۸۴۰۹۳۸۰

۲۸۲۰

طرق

مشهد

طرق ۱۵ کیلومتری مشهد

۰۵۱۳۳۹۲۳۵۳۰

۲۸۲۱

فلکه راهنمائی

مشهد

میدان راهنمائی اول بلوار سجاد

۰۵۱۳۸۴۳۳۷۷۹

۲۸۴۴

امام

نیشابور

خ امام خمینی

۰۵۱۴۳۳۳۲۰۴۴

۲۸۴۵

میدان امام

نیشاور

میدان امام مقابل فرمانداری نیشابور

۰۵۱۴۲۲۲۳۰۴۵

۲۸۴۷

برغمد

سبزوار

سبزوار کیلومتر ۳۵ جاده اسفراین برغمد

۰۵۱۴۵۲۵۳۶۳۳

۲۸۵۰

قدمگاه

نیشابور

شهر قدمگاه ۳۰ کیلومتری نیشابور

۰۵۱۴۳۲۲۳۲۵۵

۲۸۷۸

شیخ صدوق

مشهد

کوی طلاب خ شیخ صدوق نبش صدوق ۱۳

۰۵۱۳۲۷۰۰۷۳۲

۲۸۸۵

نسر

 

تربت حیدریه روستای نسر

۰۵۱۵۳۲۴۳۴۰۰

۲۹۳۵

انقلاب اسلامی

مشهد

مشهد خ بهار چهارراه لشگر

۰۵۱۳۸۵۴۵۴۵۳

۲۹۸۲

منصوریه

 

تربت حیدریه ابتدایخ منصوریه

۰۵۱۵۲۲۳۴۰۲۴

۲۹۸۹

میثم شمالی

مشهد

خ طبرسی خ میثم شمالی

۰۵۱۳۲۱۱۱۳۲۶

۲۹۹۲

بیست متری طلاب

مشهد

بیست متری طلاب میدان ابوریحان

۰۵۱۳۲۷۰۰۴۷۳

۳۰۰۴

گلشهر

مشهد

گلشهر هشت متری چهارم مقابل سینما کوی ط

۰۵۱۳۲۵۹۶۳۳۳

۳۱۸۱

امام خمینی جنوبی

مشهد

بلوار امام خمینی جنوبی بین امام خمینی۶۳-۶۵

۰۵۱۳۸۵۴۰۴۷۲

۳۱۸۲

رودکی

مشهد

خ رودکی نبش رودکی ۱۷

۰۵۱۳۸۴۴۱۳۵۲

۳۱۹۰

چهارراه حافظ

مشهد

بلوار جمهوری اسلامی چهارراه حافظ

۰۵۱۳۳۴۱۲۶۷۴

۳۲۳۰

شهید مطهری

قوچان

قوچان خ شهید مطهری

۰۵۱۴۷۲۳۵۳۸۹

۳۲۳۸

بازار رضا(ع)

مشهد

میدان بیت المقدس بازار رضا (ع)

۰۵۱۳۳۶۸۴۰۴۸

۳۳۰۹

بلوار فرودگاه

مشهد

بلوار جمهوری اسلامی بین خ رام و پروین اعتصامی

۰۵۱۳۳۴۲۷۷۱۳

۳۳۱۰

میدان بار رضوی

مشهد

جاده سرخس میدان بار رضوی

۰۵۱۳۳۷۱۳۳۷۰

۳۳۱۲

میدان امام خمینی

سبزوار

سبزوار میدان رسالت

۰۵۱۴۴۴۴۱۳۹۲

۳۳۱۵

پنج تن

مشهد

بلوار قائم بعد از پل فجر خ پنج تن نبش میلان ۹

۰۵۱۳۲۱۱۴۴۳۷۰

۳۳۱۶

پل فردوس

مشهد

خ فردوسی پشت بیمارستان سینا

۰۵۱۳۸۵۲۰۴۴۶

۳۳۱۷

خواجه ربیع

مشهد

مشهد انتهای خ خواجه ربیع بعد از میدان امام حسین

۰۵۱۳۲۲۱۶۴۸۱

۳۳۱۸

چهارراه مقدم طبرسی

مشهد

چهارراه مقدم طبرسی مقابل شرکت برق

۰۵۱۳۲۲۱۶۴۸۱

۳۳۵۲

شهرک گاز سرخس

سرخس

بلوار طالقانی میدان بسیج

۰۵۱۳۴۵۲۸۱۵۰

۳۳۵۳

آب و برق

مشهد

بلوار وکیل آباد کوی آب و برق بلوار شهرستانی

۰۵۱۳۸۶۷۲۱۸۱

۳۳۵۴

انتهای نخریسی

مشهد

انتهای خ نخریسی مقابل چمن

۰۵۱۳۳۴۲۷۷۷۰

۳۳۵۵

مصلی

مشهد

مشهد پنچ راه پائین خیابان بلوار مصلی نبش چهارراه شهید رستمی

۰۵۱۳۳۶۴۲۱۷۷

۳۳۵۶

بلوار نبوت

مشهد

بلوار طبرسی چهارراه گاز خ بعثت چهارراه چهارم

۰۵۱۳۲۷۰۹۳۵۸

۳۳۵۷

کوی امام هادی

مشهد

کیلومتر۵ جاده قدیم قوچان کوی امام هادی میدان اول

۰۵۱۳۶۶۵۸۸۸۱

۳۳۶۰

شهید فرامرز عباسی

مشهد

بلوار فردوسی ابتدای خ شهید فرامرز عباسی

۰۵۱۳۶۰۶۱۲۰۳

۳۴۶۷

بلوار سجاد

مشهد

بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر

۰۵۱۳۷۶۲۷۴۰۰

۳۴۶۸

خیابان گاز

مشهد

خ گاز بین میلان ۲و۳

۰۵۱۳۷۳۳۶۵۶۱

۳۴۷۰

رضاشهر

مشهد

مشهد شهرک رضا شهر ۳۵ متری رضوی

۰۵۱۳۸۷۸۰۰۷۸

۳۵۲۹

نصرآباد

نصرآباد

نصرآباد ۳۵ کیلومتری تربت جام

۰۵۱۵۲۶۲۳۴۳۳

۳۵۵۹

کوی سیدی

مشهد

شهرک سیدی آخر ۳۵ متری المهدی

۰۵۱۳۳۸۵۰۹۶۹

۳۵۶۳

رسالت

مشهد

خ رسالت مقابل میدان بارنوغان

۰۵۱۳۷۳۳۰۰۸۸

۳۵۶۴

بزرگراه آسیایی

مشهد

جاده سنتو مقابل پلیس راه