رباط شرف، کاروانسرایی است که در حاشیه جاده قدیم نیشابور سرخس)جاده ابریشم( و۶ کیلومتری جاده سرخسمشهد بعد از تپه‌های کم ارتفاع روستای شورلق قرار گرفته است. شکل رباط شرف از دور مانند دژی بزرگ ‌است و از داخل شبیه یک کاخ جلوه می‌کند و یکی از شاهکارهای هنری ایران است. کاروانسرا رباط شرف دارای دو صحن است که هر صحن نیز چهار ایوان دارد. رباط شرف دارای چند مسجد و محراب است که با کتیبه‌های گلی و گچی تزئین شده و در وسط کاروانسرا نیز حوض بزرگی وجود دارد. در اضلاع جنوبی دو اصطبل برای استراحت اسب‌ها و در اطراف دهلیزها مکانی برای اسکان مسافران وجود دارد. کتیبه‌ها عمدتاً باقی‌مانده از دوران سلجوقی است.

 


  • مشاهده موقعیت رباط شرف روی نقشه مشهد