در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های پنج ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۵ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل مجلل درویشی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)، بین امام رضا ۲۴-۲۵         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هما (1) مشهد

آدرس: مشهد، شمال شرقی میدان احمد آباد، ابتدای خیابان کلاهدوز

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه 
ادامه مطلب...

هتل هما (۲) مشهد

آدرس: مشهد، بلوار خیام، به سمت بلوار جانباز جنوبی، خیابان هما  

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصر طلایی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۳۴ و ۳۶

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پباده ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارس مشهد

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع خیابان شهید صیاد شیرازی، هتل پارس مشهد. 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: با ماشین ۳۰ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل قصر(هتل بین المللی قصر الماس) مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، چهارراه دانش، بین امام رضا ۱۴-۱۶   

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ کیلومتر               فاصله تا حرم: ۱۵ دقیقه پیاده 

ادامه مطلب...

هتل پردیسان مشهد

آدرس: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان پارک و تلویزیون، جنب پارک صدا و سیما   

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه                     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مدینه‌الرضا مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان شیرازی   

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ کیلومتر                                فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصرالضیافه مشهد

آدرس: هتل قصرالضیافه در واقع در صحن هدایت رضوی در حرم مطهر رضوی قرار دارد.     

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه                   فاصله تا حرم : ۵ متر

ادامه مطلب...

هتل کوثر‌ناب مشهد

آدرس:مشهد، خیابان امیرالمومنین، وحدت ۷  

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

 

هتل‌های پنج ستاره در حال ساخت

هتل هشت باغ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نرسیده به وحدت       

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نرگس۱ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان توحید نرسیده به میدان شهدا، خیابان رضوی، خیابان جانبخش، مجاور باغ هشت‌آباد         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نرگس۲مشهد

آدرسمشهد، خیابان امام خمینی، جنب خیابان پاسداران، روبروی برج مرمر         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پدیده شاندیز  مشهد

آدرس:شاندیز، شهر رویایی پدیدهشاندیز، انتهای بلوارپدیده

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱ ساعت         فاصله تا حرم: با ماشین ۱ ساعت

ادامه مطلب...

 هتل پارسیس مشهد

آدرس: مشهد – بلوار شوشتری ( شارستان) - بلوار امیر المومنین – هتل پارسیس

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

 

 

  

 

در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های پنج ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۵ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل مجلل درویشی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)، بین امام رضا ۲۴-۲۵         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵دقیقه     فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هما (1) مشهد

آدرس: مشهد، شمال شرقی میدان احمد آباد، ابتدای خیابان کلاهدوز

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه     فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه 
ادامه مطلب...

هتل هما (۲) مشهد

آدرس: مشهد، بلوار خیام، به سمت بلوار جانباز جنوبی، خیابان هما  

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه         فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصر طلایی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۳۴ و ۳۶

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه     فاصله تا حرم: پباده ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارس مشهد

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع خیابان شهید صیاد شیرازی، هتل پارس مشهد. 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه    فاصله تا حرم: با ماشین ۳۰ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل قصر(هتل بین المللی قصر الماس) مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، چهارراه دانش، بین امام رضا ۱۴-۱۶   

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ کیلومتر               فاصله تا حرم: ۱۵ دقیقه پیاده 

ادامه مطلب...

هتل پردیسان مشهد

آدرس: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، حدفاصل میدان پارک و تلویزیون، جنب پارک صدا و سیما   

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه                     فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مدینه‌الرضا مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان شیرازی   

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ کیلومتر                                فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصرالضیافه مشهد

آدرس: هتل قصرالضیافه در واقع در صحن هدایت رضوی در حرم مطهر رضوی قرار دارد.     

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه                   فاصله تا حرم : ۵ متر

ادامه مطلب...

هتل کوثر‌ناب مشهد

آدرس:مشهد، خیابان امیرالمومنین، وحدت ۷  

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

 

هتل‌های پنج ستاره در حال ساخت

هتل هشت باغ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نرسیده به وحدت       

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نرگس۱ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان توحید نرسیده به میدان شهدا، خیابان رضوی، خیابان جانبخش، مجاور باغ هشت‌آباد         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نرگس۲مشهد

آدرسمشهد، خیابان امام خمینی، جنب خیابان پاسداران، روبروی برج مرمر         

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پدیده شاندیز  مشهد

آدرس:شاندیز، شهر رویایی پدیدهشاندیز، انتهای بلوارپدیده

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱ ساعت         فاصله تا حرم: با ماشین ۱ ساعت

ادامه مطلب...

 هتل پارسیس مشهد

آدرس: مشهد – بلوار شوشتری ( شارستان) - بلوار امیر المومنین – هتل پارسیس

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

 

 

  

دیدگاه‌ها  

0 # زهرا 1397-08-06 07:40
هتل مدینه الرضاعلیییییییی ههه...خیلی هتل فوق العاده ای هستش وغذاهاش محشره
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو