در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های چهار ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۴ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل کیانا شهر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم مطهر: پیاده ۳ دقیقه

ادامه مطلب...


هتل هلیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه      فاصله تا حرم : پیاده ۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل تارا در مشهد

آدرس: مشهد، بین چهارراه شهدا و میدان شهدا

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۶ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جواد مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رضویه مشهد

آدرس: مشهد، جنب بازار رضا

فاصله تا فرودگاه:  ۳۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مینو مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا

فاصله تا فرودگاه: ۱۵دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فردوس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ایران مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان امام رضا (ع) در حاشیه‌ی میدان بیت‌المقدس است.

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سی‌نور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل تهران مشهد

آدرس: مشهد، نبش خیابان امام رضا ۸ (ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الماس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توریست توس مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای بزرگراه آسیایی

فاصله تا فرودگاه: ۳۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۳۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الغدیر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، روبروی باغ نادری

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل جواهر شرق مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۴ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سلام مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل بزرگ مشهد طرقبه مشهد

آدرس: مشهد، کیلومتر ۵ جاده طرقبه، بعد از پمپ بنزین

فاصله تا فرودگاه: ۶۵ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۶۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۶۰  دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اترک مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل  میثاق مشهد

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان اقبال لاهوری ۲۰

فاصله تا فرودگاه: ۴۵ دقیقه            فاصله تا حرم: با ماشین ۶۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۴۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل آزادی مشهد

آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت (آزادی)

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آبان مشهد

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی ۶۲

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۴۰دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل آسیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جم مشهد
آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، مقابل فرمانداری مشهد

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه         فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل عماد مشهد
آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، خیابان نوغان

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جنت مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توس مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، شیرازی ۲

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آرمان سان پلازا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نرسیده به وحدت، جنب هتل سروش

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۵دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰دقیقه

ادامه مطلب...


در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های چهار ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل ۴ ستاره دلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل کیانا شهر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه       فاصله تا حرم مطهر: پیاده ۳ دقیقه

ادامه مطلب...


هتل هلیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۸

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه      فاصله تا حرم : پیاده ۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل تارا در مشهد

آدرس: مشهد، بین چهارراه شهدا و میدان شهدا

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۶ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جواد مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۳

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رضویه مشهد

آدرس: مشهد، جنب بازار رضا

فاصله تا فرودگاه:  ۳۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مینو مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا

فاصله تا فرودگاه: ۱۵دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۱۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فردوس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ایران مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان امام رضا (ع) در حاشیه‌ی میدان بیت‌المقدس است.

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سی‌نور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل تهران مشهد

آدرس: مشهد، نبش خیابان امام رضا ۸ (ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الماس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توریست توس مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای بزرگراه آسیایی

فاصله تا فرودگاه: ۳۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۳۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل الغدیر مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، روبروی باغ نادری

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل جواهر شرق مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۴ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سلام مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل بزرگ مشهد طرقبه مشهد

آدرس: مشهد، کیلومتر ۵ جاده طرقبه، بعد از پمپ بنزین

فاصله تا فرودگاه: ۶۵ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۶۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۶۰  دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اترک مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل  میثاق مشهد

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، خیابان اقبال لاهوری ۲۰

فاصله تا فرودگاه: ۴۵ دقیقه            فاصله تا حرم: با ماشین ۶۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۴۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل آزادی مشهد

آدرس: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت (آزادی)

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آبان مشهد

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی ۶۲

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۴۰دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

 هتل آسیا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جم مشهد
آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، مقابل فرمانداری مشهد

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه         فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل عماد مشهد
آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، خیابان نوغان

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جنت مشهد

آدرس: مشهد، خیابان خسروی‌نو

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توس مشهد

آدرس: مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، شیرازی ۲

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آرمان سان پلازا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان نواب صفوی، نرسیده به وحدت، جنب هتل سروش

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۵دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰دقیقه

ادامه مطلب...


نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو