در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های سه ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل۳ستارهدلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل کیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم : پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سهند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم : پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سیمرغ مشهد

آدرس: مشهد، میدان ۱۷ شهریور، نبش تقاطع صدر

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارمیدا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) ۲۴

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۱۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اطلس مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هفت آسمان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش غربی

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا را‌ه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هاترا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، نبش سرشور۳۷

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل زیتون مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، مقابل درب سینما قدس

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه        فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصر نیلی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو، کوچه آیت الله خامنه‌ای

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل عرش مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش، خیابان کامیاب

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فانوس دریا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسه مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش غربی، کوچه کامیاب

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه           

ادامه مطلب...

هتل بهارستان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۶۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پردیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، جنب مجتمع تجاری جنت

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپادانا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان اندرزگو (خسروی‌نو)، جنب چهارراه خسروی

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خانه سبز مشهد

آدرس: مشهد، میدان توحید 

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه     فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل میامی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۵

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه       فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل لاله مشهد

آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی ۲۴

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیما مشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، جنب کوچه جوادیه

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل دیپلمات مشهد

آدرس: مشهد، میدان راه‌آهن، خیابان شهید کامیاب‌، کامیاب ۳۲

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سی‌برگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد، بلوار رضا، رضا ۲

فاصله هتل تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه   فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خیام مشهد

آدرس: مشهد، میدان شهدا، ابتدای خیابان شیرازی 

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه    فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۳ دقیقه 

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل دانشور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید چمران (جهانبانی)، چمران ۸

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه   فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جهان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو، اندرزگو ۳

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه    فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آرامیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان چمران (جهانبانی)، خیابان گلستان، نرسیده به خیابان دانشگاه

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سیمرغ فیروزه مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، خیاباندانشغربی، انتهایبازارسرشور، نبش سرشور۳۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه  فاصلهتاحرممطهر: پیادهیکربع   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آفاق مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدا، خیابانآیتاللهبهجت۲، پشتباغنادری

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۲دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین۵دقیقه    

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیایش مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدا، خیابانآزادی، جنبباغنادری

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۱دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۵دقیقه      

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل شرکت نفت مشهد

آدرس: مشهد، بلواروکیلآباد، بلوارهفتتیر، نبش بلوار صارمی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۴۵دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۴۵دقیقه     

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۴۴دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل صبا مشهد

آدرس: مشهد، بلوارشهیدقرنی، بینچهارراهابوطالبومیدانفردوسی، نرسیدهبه میدانفردوسی،

روبرویپمپبنزین

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۸دقیقه        

فاصلهتا راهآهن: باماشین۴۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل سایه مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا (ع) ۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه       

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نور مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، بهسمتخسروینو، نبششهیداندرزگو۱۷

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۵ دقیقه         

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شارستان مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، خیابانشهیداندرزگو۱۷ ، کوچهشوکتالدوله

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۸دقیقه 

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رضا مشهد

آدرسمشهد ،حدفاصلمیدانطبرسیوچهارراهمقدم ، نبشطبرسی۱۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۲۱دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ثامن مشهد

آدرس: مشهد، انتهایبلواروکیلآباد، ابتدایجادهطرقبه

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۶دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۳۰دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل باختر مشهد

آدرسمشهد ،خیابانپاسداران (جم) ،نبشپاسداران۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۲۰دقیقه      

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۳۰دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل ارس مشهد

آدرس: مشهد، بلوارفردوسی، حدفاصلمیدانجانبازوچهارراهخیام، روبروی

سالن ورزشیشهیدبهشتی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۶دقیقه            

فاصله تاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رز مشهد

آدرس: مشهد، میدانبسیج (فلکه برق)

فاصلهتافرودگاه:باماشین۲۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه       

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین: ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابانکوهسنگی، نبشکوهسنگی۱۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۵دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۳۰دقیقه         

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل صدر مشهد

آدرس: مشهد، خیاباندانشگاه، بیندانشگاه۱۷و۱۹

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین۱۴دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فرهنگ و هنر مشهد

آدرس: مشهد، میداندهدی، رازیغربی، نبشرازیغربییک

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۱۱دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  اعیان مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، خیابانامامرضا۲ ، کوچهکربلا

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  خاتم مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، خیاباندانشغربی، ابتدایخیابانسرشور

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه        فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  ایران زمین مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، امامرضا۶ ، کوچهشهیدحسنی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نگین پاسارگاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابانشیرازی، شیرازی۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه   فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شیراز مشهد

آدرس: مشهد، خیاباندانشگاه، نبشدانشگاه ۱۹

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۴۰ دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین ۳۰ دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آیران مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا ۱۰، بعدازچهارراهدوم

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۴۰ دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راهآهن: با ماشین ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسا مشهد

آدرس: مشهد، خیابانآزادی، کوچهمخابرات، پلاک۳۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه   فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توحید نوین مشهد

آدرس: مشهد، بلوارامامرضا، امامرضا۳

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  جنت مشهد

آدرس: مشهد، خیابانخسروینو

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۳۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  صادقیه مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدسبهسمتخیابانخسروینو،

شهیداندرزگو۱۲ ( آیتاللهخامنهای) ، کوچهشهیدقنادی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  فردوسی مشهد

آدرس: مشهد، خیابانمدرس (دروازهطلایی)، نبشمدرس۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  جهانگردی مشهد

آدرس: مشهد، بلوارجمهوریاسلامی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۳۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  گل گندم شباهنگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا ۶۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۱۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین ۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

 

در این صفحه آدرس و محدوده هتل‌های سه ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل۳ستارهدلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل کیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم : پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سهند مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۲

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه           فاصله تا حرم : پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سیمرغ مشهد

آدرس: مشهد، میدان ۱۷ شهریور، نبش تقاطع صدر

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارمیدا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) ۲۴

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۱۸ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل اطلس مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت‌المقدس

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هفت آسمان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش غربی

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه            فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله تا را‌ه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل هاترا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، نبش سرشور۳۷

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل زیتون مشهد

آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، مقابل درب سینما قدس

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه        فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل قصر نیلی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو، کوچه آیت الله خامنه‌ای

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل عرش مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش، خیابان کامیاب

فاصله تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فانوس دریا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا(ع)

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه           فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسه مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانش غربی، کوچه کامیاب

فاصله تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه              فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه           

ادامه مطلب...

هتل بهارستان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۶۸

فاصله تا فرودگاه: ۱۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پردیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، جنب مجتمع تجاری جنت

فاصله تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه           فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آپادانا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان اندرزگو (خسروی‌نو)، جنب چهارراه خسروی

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خانه سبز مشهد

آدرس: مشهد، میدان توحید 

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه     فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل میامی مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۳۵

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه       فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل لاله مشهد

آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی ۲۴

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیما مشهد

آدرس: مشهد، خیابان طبرسی، جنب کوچه جوادیه

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل دیپلمات مشهد

آدرس: مشهد، میدان راه‌آهن، خیابان شهید کامیاب‌، کامیاب ۳۲

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه        فاصله هتل تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سی‌برگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابان احمد آباد، بلوار رضا، رضا ۲

فاصله هتل تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه   فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خیام مشهد

آدرس: مشهد، میدان شهدا، ابتدای خیابان شیرازی 

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه    فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۳ دقیقه 

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل دانشور مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید چمران (جهانبانی)، چمران ۸

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه   فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل جهان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شهید اندرزگو، اندرزگو ۳

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه    فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آرامیس مشهد

آدرس: مشهد، خیابان چمران (جهانبانی)، خیابان گلستان، نرسیده به خیابان دانشگاه

فاصله هتل تا فرودگاه: ۲۰ دقیقه      فاصله هتل تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه

فاصله هتل تا راه‌آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سیمرغ فیروزه مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، خیاباندانشغربی، انتهایبازارسرشور، نبش سرشور۳۶

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه  فاصلهتاحرممطهر: پیادهیکربع   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آفاق مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدا، خیابانآیتاللهبهجت۲، پشتباغنادری

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۲دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین۵دقیقه    

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیایش مشهد

آدرس: مشهد، چهارراهشهدا، خیابانآزادی، جنبباغنادری

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۱دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۵دقیقه      

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل شرکت نفت مشهد

آدرس: مشهد، بلواروکیلآباد، بلوارهفتتیر، نبش بلوار صارمی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۴۵دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۴۵دقیقه     

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۴۴دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل صبا مشهد

آدرس: مشهد، بلوارشهیدقرنی، بینچهارراهابوطالبومیدانفردوسی، نرسیدهبه میدانفردوسی،

روبرویپمپبنزین

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۸دقیقه        

فاصلهتا راهآهن: باماشین۴۵دقیقه

 ادامه مطلب...

هتل سایه مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا (ع) ۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه       

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نور مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، بهسمتخسروینو، نبششهیداندرزگو۱۷

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۵ دقیقه         

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شارستان مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، خیابانشهیداندرزگو۱۷ ، کوچهشوکتالدوله

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۸دقیقه 

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رضا مشهد

آدرسمشهد ،حدفاصلمیدانطبرسیوچهارراهمقدم ، نبشطبرسی۱۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۲۱دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل ثامن مشهد

آدرس: مشهد، انتهایبلواروکیلآباد، ابتدایجادهطرقبه

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۶دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۳۰دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۲۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل باختر مشهد

آدرسمشهد ،خیابانپاسداران (جم) ،نبشپاسداران۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۲۰دقیقه      

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۳۰دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل ارس مشهد

آدرس: مشهد، بلوارفردوسی، حدفاصلمیدانجانبازوچهارراهخیام، روبروی

سالن ورزشیشهیدبهشتی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۶دقیقه            

فاصله تاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل رز مشهد

آدرس: مشهد، میدانبسیج (فلکه برق)

فاصلهتافرودگاه:باماشین۲۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه       

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین: ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسیان مشهد

آدرس: مشهد، خیابانکوهسنگی، نبشکوهسنگی۱۵

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۵دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۳۰دقیقه         

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل صدر مشهد

آدرس: مشهد، خیاباندانشگاه، بیندانشگاه۱۷و۱۹

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین۱۴دقیقه   

فاصلهتاراه‌آهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فرهنگ و هنر مشهد

آدرس: مشهد، میداندهدی، رازیغربی، نبشرازیغربییک

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه     فاصلهتاحرم: باماشین۱۱دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  اعیان مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدس، خیابانامامرضا۲ ، کوچهکربلا

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  خاتم مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، خیاباندانشغربی، ابتدایخیابانسرشور

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه        فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  ایران زمین مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا، امامرضا۶ ، کوچهشهیدحسنی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نگین پاسارگاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابانشیرازی، شیرازی۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین۱۰دقیقه   فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل شیراز مشهد

آدرس: مشهد، خیاباندانشگاه، نبشدانشگاه ۱۹

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۴۰ دقیقه   فاصلهتاحرم: باماشین ۳۰ دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آیران مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا ۱۰، بعدازچهارراهدوم

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۴۰ دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راهآهن: با ماشین ۲۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارسا مشهد

آدرس: مشهد، خیابانآزادی، کوچهمخابرات، پلاک۳۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه   فاصلهتاحرم: پیاده۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل توحید نوین مشهد

آدرس: مشهد، بلوارامامرضا، امامرضا۳

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  جنت مشهد

آدرس: مشهد، خیابانخسروینو

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۳۰دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  صادقیه مشهد

آدرس: مشهد، میدانبیتالمقدسبهسمتخیابانخسروینو،

شهیداندرزگو۱۲ ( آیتاللهخامنهای) ، کوچهشهیدقنادی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۰دقیقه        فاصلهتاحرم: پیاده۵دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۸دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  فردوسی مشهد

آدرس: مشهد، خیابانمدرس (دروازهطلایی)، نبشمدرس۱

فاصلهتافرودگاه: باماشین۳۰دقیقه       فاصلهتاحرم: باماشین۱۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۲۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  جهانگردی مشهد

آدرس: مشهد، بلوارجمهوریاسلامی

فاصلهتافرودگاه: باماشین۲۵دقیقه      فاصلهتاحرم: پیاده۳۰دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

هتل  گل گندم شباهنگ مشهد

آدرس: مشهد، خیابانامامرضا ۶۴

فاصلهتافرودگاه: باماشین ۱۵دقیقه       فاصلهتاحرم: پیاده ۲۰ دقیقه

فاصلهتاراهآهن: باماشین ۱۵دقیقه

ادامه مطلب...

 

نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو