در این صفحه آدرس و مشخصات هتل‌های یک ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل۱ستارهدلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل استقلال مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۱ ، کوچه ملک

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                 فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سبلان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۹ ، کوچه مهرایین 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                   فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل ستاره شرق مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۳۱ ، نبش چهارراه چهارم، شوش ۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه               فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۲ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل صدف مشهد

آدرس: مشهد، میدان راه آهن، ابتدای خیابان هاشمی نژاد، بین هاشمی ۲۹ و میدان راه آهن 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه                          

فاصله تا راه آهن: پیاده ۳ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل کاج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی ۱۳ و ۱۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۴۰ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب..

هتل کیوان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، میدان آب، کوچه شمشاد 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل معراج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آیت الله شیرازی، مقابل پارکینگ شماره ۴ حرم امام رضا (ع) 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیکو مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فراز مشهد

آدرس: مشهد، بلوار امام رضا (ع)، امام رضا ۳۱ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                      فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل انقلاب مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، چهارراه دوم، جنب هتل رسالت

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل یکتا مشهد

آدرس: مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۹ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خورشید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۴۵ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سفیران مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، جنب پاساژ کویتی ها 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۷ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل گل سرخ مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، خیابان اندرزگو، اندرزگو ۱۷،کوچه دوم ، سمت راست، جنب فاطمیه شیرازی ها 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سینا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آزادی، حد فاصل چهارراه خسروی و چهارراه شهدا، کوچه مخابرات 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                   فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آتوسا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، خیابان دانش شرقی ۲۵ و ۲۷ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                  فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پاسارگاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶۵ و ۶۷ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه                  فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل سقا مشهد

آدرس (پیاده): مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امامر رضا ۲ کوچه کربلا

آدرس (مسیر ماشین رو) : مشهد، دانش شرقی ۱۲ ، شهید رجب زاده۲۰ ، کوچه ابوهادی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل پرستاره مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۸ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل ساکن مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۴۰ ، بعد از چهارراه اول سمت چپ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سخاوت مشهد

آدرس: مشهد، خیابان اندرزگو، نرسیده به چهارراه خسروی 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۵ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۴ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارس قدیم مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی ( ارگ) 

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

 

 

در این صفحه آدرس و مشخصات هتل‌های یک ستاره مشهد را مشاهده می‌فرمایید. برای دیدن تلفن، آدرس، امکانات و سایر مشخصات هتل۱ستارهدلخواه خود بر روی لینک مربوط به آن کلیک کنید.

هتل استقلال مشهد

آدرس: مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۱ ، کوچه ملک

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                 فاصله تا حرم: پیاده ۲ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سبلان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۹ ، کوچه مهرایین 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                   فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل ستاره شرق مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۳۱ ، نبش چهارراه چهارم، شوش ۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه               فاصله تا حرم: پیاده ۲۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۲ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل صدف مشهد

آدرس: مشهد، میدان راه آهن، ابتدای خیابان هاشمی نژاد، بین هاشمی ۲۹ و میدان راه آهن 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه       فاصله تا حرم: با ماشین ۵ دقیقه                          

فاصله تا راه آهن: پیاده ۳ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل کاج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی ۱۳ و ۱۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۴۰ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۲۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب..

هتل کیوان مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، میدان آب، کوچه شمشاد 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                        فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل معراج مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آیت الله شیرازی، مقابل پارکینگ شماره ۴ حرم امام رضا (ع) 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه         فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل نیکو مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع) 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل فراز مشهد

آدرس: مشهد، بلوار امام رضا (ع)، امام رضا ۳۱ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                      فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل انقلاب مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، چهارراه دوم، جنب هتل رسالت

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                    فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل یکتا مشهد

آدرس: مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۹ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل خورشید مشهد

آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۴۵ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۳۰ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سفیران مشهد

آدرس: مشهد، خیابان ۱۷ شهریور، جنب پاساژ کویتی ها 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: با ماشین ۷ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل گل سرخ مشهد

آدرس: مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، خیابان اندرزگو، اندرزگو ۱۷،کوچه دوم ، سمت راست، جنب فاطمیه شیرازی ها 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۵ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سینا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان آزادی، حد فاصل چهارراه خسروی و چهارراه شهدا، کوچه مخابرات 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۰ دقیقه                   فاصله تا حرم: پیاده ۷ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل آتوسا مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، خیابان دانش شرقی ۲۵ و ۲۷ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                  فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پاسارگاد مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶۵ و ۶۷ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۱۵ دقیقه                  فاصله تا حرم: با ماشین ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل سقا مشهد

آدرس (پیاده): مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امامر رضا ۲ کوچه کربلا

آدرس (مسیر ماشین رو) : مشهد، دانش شرقی ۱۲ ، شهید رجب زاده۲۰ ، کوچه ابوهادی

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه             فاصله تا حرم: پیاده ۵ دقیقه

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۸ دقیقه 

ادامه مطلب...

هتل پرستاره مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا ۱۸ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۰ دقیقه        فاصله تا حرم: پیاده ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب... 

هتل ساکن مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا ۴۰ ، بعد از چهارراه اول سمت چپ 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۲۵ دقیقه                فاصله تا حرم: پیاده ۱۰ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۳۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل سخاوت مشهد

آدرس: مشهد، خیابان اندرزگو، نرسیده به چهارراه خسروی 

فاصله تا فرودگاه: با ماشین ۳۵ دقیقه          فاصله تا حرم: پیاده ۴ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: با ماشین ۲۰ دقیقه

ادامه مطلب...

هتل پارس قدیم مشهد

آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی ( ارگ) 

فاصله تا فرودگاه: ۲۵ دقیقه          فاصله تا حرم: با ماشین ۱۵ دقیقه 

فاصله تا راه آهن: ۱۵ دقیقه

ادامه مطلب...

 

نوشتن دیدگاه

اگر تجربه بازدید از این مکان را داشته اید از شما خواهشمندیم تجربه خود را با دیگران در میان بگذارید. از شما استدعا داریم مزایا و معایب آن را صادقانه با ذکر مورد و دلیل ذکر کرده و پیشنهادات خود را برای استفاده بهتر سایرین در اختیار کاربران سایت قرار دهید. خواهشمندیم نظرات خود را با فونت فارسی بنویسید.
پیشاپیش بابت به اشتراک گذاری تجربیاتتان از شما سپاسگذاریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشهد اینفو

راهنمای سفر و اطلاعات شهری مشهد

Copyright © 2017 Mashhad info All Rights Reserved

   به شبکه های اجتماعی مشهد اینفو بپوندید گوگل پلاس مشهد اینفو تلگرام مشهد اینفو